پرش به محتوا
خانه » اتیکت پرسنلی

اتیکت پرسنلی

اتیکت سینه یا اتیکت نام یک نشان و برچسب است که روی لباس کار و در بیرون از منزل کاربرد دارد. به عبارتی ساده‌تر اتیکت سینه یک نشان سازمانی است که ماهیت مجموعه اصلی به همراه نام فرد استفاده‌کننده را مشخص می‌کند.

اتیکت سینه برای مجموعه‌های بزرگ با تعداد کارمندان زیاد و ارباب‌رجوع فراوان به کار می‌رود. در واقع اتیکت سینه یکی از اقلام تبلیغاتی سازمانی است که هویت فرد در سازمان را نشان می‌دهد.
اتیکت سینه پرسنلی نوع جدید و پرطرفدار از اتیکت می باشد . که امروزه بسیار مورد توجه سازمان ها و ادارات قرا گرفته.

اتیکت پرسنلی از 3 بخش تقسیم می شوند یک بخش مربوط به مشخصات فرد مانند نام و نام خانوادگی و سمت در شکرت می باشد. بخش دوم مربوط به نام یا لوگو شرکت است.بخش سوم که امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به عکس فرد می باشد .